Escola Marinada de Palau, SCCL Administracions públiques Palau Solità i Plegamans Barcelona

President Cooperativa: Oriol Asturgó

Tresorera:  Meritxell Sapés

Secretària:  Marta Manent

Vocals: Glòria Olivé, Miquel Rey, Jordi Cases, Núria Carol, Raquel Janés, Montserrat Ventura, Anna Duran, Xavier Anglada, Marc Farrés (suplent)

Interventora: Marta Picas

Interventora suplent: Laura Riera

 

 

El Consell Escolar és l'organ de govern col·legicat  representatiu de la comunitat educativa de l'escola. Està format per pares i mares, personal  docent i no docent, alumnes i representants de la titularitat amb el objectiu de treballar de manera conjunta per aconseguir qualitat en l'ensenyament de tots els alumnes, harmonia en la convivència de la comunitat educativa i eficàcia i transparència en la gestió del Centre.

 FuncionsGarantir el compliment de les normes generals del procés d'admissió dels alumnes.Aprovar, a proposta de la titular, el pressupost anual pel que fa als fons provinents e l'Administració.Aprovar la rendició de comptes corresponent al curs anterior.Aprovar la programació general de l'escola que anualment elabora l'equip directiu.VigènciaEl Consell Escolar té una vigència de quatre anys a partir de la seva constitució, i renovarà el 50 % dels seus membres (els representants dels pares, professors i alumnes) als dos anys.Nombre de reunions

El Consell Escolar es reunirà preceptivament a l'inici de les activitats lectives del curs escolar i al final de curs. En sessió extraordinària, es reunirà sempre que el president ho cregui oportú, i també a proposta del titular o de la majoria absoluta dels membres del Consell.


Composició
  

Directora (presidenta del Consell Escolar): Dolors Guasch

Representants titularitat: Oriol Asturgó i Falcón, Glòria Olivé Picart i Raquel Janés

Representants professorat: Patricia Castillo, Miquel Rosales, Roser Cantón i Laura Gómez

Representants pares o tutors dels alumnes:Vanessa Pacheco López, Marta Ortuño, Laura Riera i Laia Torra

Representants d’alumnes:Carla Lahoz i Lucía Marañón

Representant del personal d’administració i serveis:  Sacro Mesa Piernas

 

*Renovació parcial del consell escolar cada dos anys 

Directora: Dolors Guasch

Sots Directora: Meritxell Ventura

Cap d’estudis d’Infantil i Primària: Núria Soler

Cap d’estudis Secundària: Mariona Duran


Personal no docent de Primària 

Secretaria

Cap d'administració:  Sacro Mesa              

Auxiliar administració: Sonia Duran       

Auxiliar administrativa: Núria Lerín   


Acollides i espai migdia

Coordinadora: Gala Sandoval
Monitores: Sonia Duran, Núria Lerín, Marina Marín, Laura García, Esther López, Lali Sampons, Eva Gómez, Gala Sandoval, Cristina Pros, Marina Garcia.

 

Personal no docent Secundària

Secretaria

Administració: Adelheid De Boulle   
Auxiliar administrativa: Núria Lerin            

              

      

 

 

 


 

 

ED.INFANTIL

 

Lourdes Agustí 
Esther López 

Tutores I3

 
Coord.Ed.Infantil / TAC

 

 

Rosa Sors
Laura López

Tutores I4

 

 

 

Mercè Castellvell

Tutora I5

 Sotsdirectora

 

 

Esther López
Laura López

Anglès Ed. Infantil      

Sònia Durán

Tèc. Inf. Suports  Coord. Espai migdia    

Iolanda Ureña

Vetlladora      

 

ED. PRIMÀRIA

 

Gemma Torras

Tutora de 1r

 

 

 

Bet Gómez

Tutora de 2n

  Coord. d’ CI

 

 

Raimon Pujol

Tutor de 3r

 

 

 

Núria Soler

Tutora de 4t

 Cap d'estudis / Coord.  de CM

 

 

Àngels Escuder
Meritxell Ventura
Mestres prim./Suports

 

 

 

Miquel Escura Mestre TAC /Suports      
Àngela Camacho

Tutora 5è

 Coord. Web/TAC i coord.de CS    
Laura Gómez

Tutora de 6è

 

 

 

Raimon Pujol

Ed. Física

 

 

 

Roser Cantón

Anglès Primària

 

 

 

Emili Legaz

Música

 

 

 

     

 

 

         

 

ED. SECUNDÀRIA 

 

Mariona Duran

Tutora de 1r

 Cap d’estudis de Secundària

 

 

Judit Oltra

Tutora de 1r

 

 

 

Anna Corominas

Tutora de 2n

 

 

 

Miquel Rosales

Tutor de 2n

 Coord. informàtica

 

 

Virginia Puente

Tutora de 3r

 Coord. projectes /TRAMS

 

 

Marta Olmos

Tutora de 3r

 

 

 

Susana Lloret Tutora de 4t

 

 

 

Francesc Real

Tutor de 4t

 

 

 

Patrícia Castillo

Anglès

Cap Departament

 

 

Ricard Solan

E.Física

 

 

 

   

 

   
   

 

   DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ
Gisela Vila Psicopedagoga Orientació /Atenció a la diversitat    
Mariona Duran Psicòloga Orientació /Atenció a la diversitat    
Gemma Torras Logopeda/Mestra AEE Atenció a la diversitat    
 
 
 
 
EDIFICI C/SANT MIQUEL (ED. INFANTIL i 1r, 2n, 3r i 4t de PRIMÀRIA)
 
 
 
Matí
espai/porta
Tarda
espai/porta
Ed. Infantil
9.15 a 12.15
porta principal
14.45 a 16.45
porta principal
Cicle Inicial
9.15 a 13.15
porta principal
14.55 a 16.55
porta principal
      Cicle mitjà
9.15 a 13.15
porta lateral
14.55 - 16.55
porta lateral
         

 
 
 
 
EDIFICI PASSEIG DE LA CARRERADA (5è, 6è de PRIMÀRIA I ED. SECUNDÀRIA)
 
 
 
Matí
espai/porta
Tarda
espai/porta
Cicle superior
9.15 a 13.15
porta secretaria
14.45 a 16.45
porta secretaria
1r i 2n ESO
9.20 a 13.45
8.30 a 12.50
(dimarts)
porta semisòtan
15.00 a 17.00
porta semisòtan
3r i 4t ESO
8.25 a 13.45
8.25 a 12.50
(dimarts)
porta semisòtan
15.00 - 17.00
(dl, dm, dc)
porta semisòtan
         

Curs 23-24

1r trimestre

Inici del curs Infantil i Primària

6 de setembre de 2023

Festiu 11 de setembre de 2023

Festiu

12 d'octubre de 2023

Festiu de lliure disposició

13 d'octubre de 2023

Festiu

1 de novembre de 2023

Festiu

6 de desembre de 2023

Festa de lliure disposició

7 de desembre de 2023

Festiu

8 de desembre de 2023

Acabament de trimestre

20 de desembre de 2023 /5 de desembre (ESO)

Vacances de Nadal

21 de desembre al 7 de gener de 2024 (ambdós inclosos)

 2n trimestre 


Inici de trimestre

8 de gener de 2024
Carnestoltes (interna)

9 de febrer de 2024

Jornada de Portes Obertes

24 de febrer de 2024

Festa de lliure disposició

12 de febrer de 2024

Vacances de Setmana Santa 23 març a l'1 abril 2024
(ambdós inclosos)
Acabament de trimestre 22 març 2024 /15 de març de 2024 (ESO)
   

 

 3r trimestre 

Inici de trimestre

2 d'abril de 2024

Festiu de lliure disposició 19 d'abril de 2024
Festiu 1 de maig de 2024
Festiu de lliure disposició 17 de maig de 2024
Festa local municipi 20 de maig de 2024
Acabament trimestre 21 de juny 2024
*Jornada escolar al matí.Els alumnes que dinin a l'escola sortiran a les 15.00h