Escola Marinada de Palau, SCCL Administracions públiques Palau Solità i Plegamans Barcelona

President Cooperativa: Oriol Asturgó

Tresorer:  Montse Egea

Secretari:  Marta Manent

Vocals: Joan Carol, Glòria Olivé, Sonia Fernández, Miquel Rey, Jordi Cases, Marcos Alonso, Núria Carol, Raquel Janés
El Consell Escolar és l'organ de govern col·legicat  representatiu de la comunitat educativa de l'escola. Està format per pares i mares, personal  docent i no docent, alumnes i representants de la titularitat amb el objectiu de treballar de manera conjunta per aconseguir qualitat en l'ensenyament de tots els alumnes, harmonia en la convivència de la comunitat educativa i eficàcia i transparència en la gestió del Centre.

 FuncionsGarantir el compliment de les normes generals del procés d'admissió dels alumnes.Aprovar, a proposta de la titular, el pressupost anual pel que fa als fons provinents e l'Administració.Aprovar la rendició de comptes corresponent al curs anterior.Aprovar la programació general de l'escola que anualment elabora l'equip directiu.VigènciaEl Consell Escolar té una vigència de quatre anys a partir de la seva constitució, i renovarà el 50 % dels seus membres (els representants dels pares, professors i alumnes) als dos anys.Nombre de reunions

El Consell Escolar es reunirà preceptivament a l'inici de les activitats lectives del curs escolar i al final de curs. En sessió extraordinària, es reunirà sempre que el president ho cregui oportú, i també a proposta del titular o de la majoria absoluta dels membres del Consell.


Composició
  

Directora (presidenta del Consell Escolar): Dolors Guasch

Representants titularitat: Oriol Asturgó i Falcón, Sonia Fernández Martínez, Glòria Olivé Picart

Representants professorat: Lauri Palomero, Núria Soler Batllori, Marta Olmos Ruiz, Patricia Castillo.

Representants pares o tutors dels alumnes:Vanessa Pacheco López, Marta Tuà Sardà, Sílvia Olivé, pendent 1 representant.

Representants d’alumnes:Genís Colomer Gallardo i Helena Duran Llorca.

Representant del personal d’administració i serveis:  Sacro Mesa Piernas

 

*Renovació parcial del consell escolar cada dos anys 

Directora: Dolors Guasch

Sots Directora: Meritxell Ventura

Cap d’estudis d’Infantil i Primària: Núria Soler

Cap d’estudis Secundària: Belén Varela


Personal no docent de Primària 

Secretaria

Cap d'administració:  Sacro Mesa              

Auxiliar administració: Alba Hita         

Auxiliar administrativa: Núria Lerín   


Acollides i espai migdia

Coordinadora: Lauri Palomero
Monitores: Sonia Duran, Núria Lerín, Marina Marín, Laura García, Esther López, Lali Sampons, Eva Gómez, Gala Sandoval, Cristina Pros, Marina Garcia.

 

Personal no docent Secundària

Secretaria

Administració: Adelheid De Boulle               

              

      

 

 

 


 

 

ED.INFANTIL

 

Lourdes Agustí

Tutora P3

 

 

 

Rosa Sors

Tutora P4

 

 

 

Mercè Castellvell

Tutora P5

 

 

 

Esther López

Suport /Anglès  coord. E.Inf    

 

ED. PRIMÀRIA

 

Meritxell Ventura

Tutora de 1r

 Sots-directora i Coord. d’ CI

 

 

Bet Gómez

Tutora de 2n

  

 

 

Gemma Torras

Mestra prim./suport

Dep. Orientació 

   
Núria Soler

Tutora de 3r

 Cap d'estudis i Coord CM

 

 

Àngels Escuder 

Tutora de 4t

 Cap d'estudis i coord.  de CM

 

 

Lauri Palomero Suports

 

 

 

Àngela Camacho

Tutora 5è

 Coord. Web/TAC    
Mar Barnils

Tutora de 6è

 

 

 

Miquel Escura

Mestre 6è/suports

Coord. TRAMS

 

 

Roser Cantón

Anglès Prim/Música CS

 

 

 

Emili Legaz

Música/Suports

 

 

 

     

 

 

         

 

ED. SECUNDÀRIA 

 

Belén Varela

Tutora de 1r

 Cap d’estudis de Secundària

 

 

Montse Bonillo

Tutora de 1r

Coord. de projectes 

 

 

Anna Corominas

Tutora de 2n

 Coord. Web

 

 

Miquel Rosales

Tutor de 2n

 Coord. informàtica

 

 

Patrícia Castillo

Tutora de 3r

 Coord. TAC 

 

 

Susanna Lloret

Tutora de 3r

 

 

 

Marta Olmos

Tutora de 3r

 

 

 

Francesc Real

Tutora de 4t

 Coord. Tècnic

 

 

Patricia Castillo

Tutora de 4t

Coord. Web 

 

 

Ricard Solan

E.Física

 

 

 

Pilar Villar

Música

 

   

Enric Aguilar

E.V.P 

 

   DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ
Gisela Vila Psicopedag./suport Dep. d'orientació    
Mariona Duran Psicòloga/suports Dep. d'orientació    
Gemma Torras Logopeda/Mestra AEE Dep. d'orientació    
 
 
 
 
EDIFICI C/SANT MIQUEL (ED. INFANTIL i 1r, 2n, 3r i 4t de PRIMÀRIA)
 
 
 
Matí
espai/porta
Tarda
espai/porta
Ed. Infantil
9.15 a 12.20
porta principal
14.45 a 16.45
porta principal
Cicle Inicial
9.20 a 13.20
porta principal
15.00 a 16.55
porta principal
Cicle mitjà
9.20 a 13.20
porta lateral
15.00 - 17.00
porta principal
         

 
 
 
 
EDIFICI PASSEIG DE LA CARRERADA (5è, 6è de PRIMÀRIA I ED. SECUNDÀRIA)
 
 
 
Matí
espai/porta
Tarda
espai/porta
Cicle superior
9.20 a 13.15
porta secretaria
14.45 a 16.45
porta secretaria
1r i 2n ESO
9.25 a 13.45
8.30 a 12.50
(dimarts)
porta semisòtan
15.00 a 16.55
porta semisòtan
3r i 4t ESO
8.25 a 13.45
8.25 a 12.50
(dimarts)
porta semisòtan
15.00 - 17.00
(dl, dm, dc)
porta semisòtan
         

Curs 21-22

1r trimestre

Inici del curs

13 de setembre de 2021

Fessta de lliure disposició  11 d'octubre de 2021

Festiu

12 d'octubre de 2021

Festiu

1 de novembre de 2021

Festiu

6 de desembre de 2021

Festa de lliure disposició

7 de desembre de 2021

Festiu

8 de desembre de 2021

Festa Nadal
Acabament de trimestre

22 de desembre de 2021

Vacances de Nadal

23 de desembre al 9 de gener de 2022 (ambdós inclosos)

 2n trimestre 


Inici de trimestre

10 de gener de 2022
Carnestoltes (interna)

25 de febrer de 2022

Festa de lliure disposició

28 de febrer de 2022

Festa de lliure disposició

18 de març de 2022

Vacances de Setmana Santa 9 al 18 d'abril de 2022
Acabament de trimestre 25 de març de 2022/ 18 de març de 2022 (ESO)

 

 3r trimestre 

Inici de trimestre

28 de març de 2022/ 21 de març de 2022 (ESO)

Festa de lliure disposició 3 de juny de 2022
Festa local municipi 6 de juny de 2022
Acabament trimestre 22 de juny (festa fi de curs)
*Jornada escolar al matí.Els alumnes que dinin a l'escola sortiran a les 15.00h