Escola Marinada de Palau, SCCL Administracions públiques Palau Solità i Plegamans Barcelona

La seva missió és representar, assessorar i defensar les cooperatives d’ensenyament, així com agrupar i potenciar l’intercanvi entre elles i les sinergies que es creen en la intersecció entre les diferents escoles.
L’Agrupació Escolar Catalana, l’AEC, som una associació d’escoles creada l’any 1996 amb l’objectiu principal de compartir experiències i generar projectes en el món de l’educació i l’ensenyament per tal d’oferir un servei d’interès general de màxima qualitat a Catalunya.

Fundació Tr@ms assumeix el repte de convertir les noves tecnologies en sentit d'identificació del projecte educatiu de centre. Desenvolupant estratègies de dinamització dels claustres, centralització de recursos i posada en marxa de projectes Intercentres a tots els nivells i àrees.