Escola Marinada de Palau, SCCL Administracions públiques Palau Solità i Plegamans Barcelona

  La seva missió és representar, assessorar i defensar les cooperatives d’ensenyament, així com agrupar i potenciar l’intercanvi entre elles i les sinergies que es creen en la intersecció entre les diferents escoles.
     
  L’Agrupació Escolar Catalana, l’AEC, som una associació d’escoles creada l’any 1996 amb l’objectiu principal de compartir experiències i generar projectes en el món de l’educació i l’ensenyament per tal d’oferir un servei d’interès general de màxima qualitat a Catalunya.
     
 

Fundació Tr@ms assumeix el repte de convertir les noves tecnologies en sentit d'identificació del projecte educatiu de centre. Desenvolupant estratègies de dinamització dels claustres, centralització de recursos i posada en marxa de projectes Intercentres a tots els nivells i àrees.

     
       

El nostre centre forma part de l'organització Exams Catalunya i és un centre preparador d'exàmens oficials de Cambridge. Quan acaben 4t d'ESO, si tenen el nivell, poden presentar-se a l'examen per obtenir el títol B2 First for Schools.